Information about Cookies On This Site

We use cookies on the site for our own business purposes including keeping track of your preferences.


Gebruikers voorwaarden

Gebruikers voorwaarden


Gebruik van de SEIKO website
Deze website is bedoeld als een service informatie van SEIKO Optical Europe en haar dochterondernemingen (hierna, SEIKO). Gebruikmaking van deze website is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en condities.

 

Toegepast recht en rechtbank


Rechtspraak zal plaatsvinden in Willich, Duitsland voor alle rechtszaken die vallen onder de algemene gebruiksvoorwaarden en alle andere zaken met betrekking tot de website. Ter toevoeging, vallen alle zaken onder Duits recht. SEIKO behoudt zich het recht voor om, buiten Duitsland, zelf juridische stappen te mogen ondernemen om zich te beschermen tegen winsten van derden via de website op passende wijze.

 

Gebruiksvoorwaarden

Bescherming van inhoud
SEIKO behoudt zich het copyright voor van alle inhoud welke op de SEIKO Website staan gepresenteerd, en deze inhoud is beschermd tegen copyright van derden. Derhalve mag deze content niet worden gereproduceerd, gewijzigd, gekopieerd, doorgezonden of gedistribueerd worden zonder uitdrukkelijk geschreven permissie van SEIKO. Echter, afdrukken van de inhoud of het opslaan er van op een computer is toegestaan mits voor persoonlijk gebruik, mits de hieronder genoemde voorwaarden en condities in acht worden genomen.

SEIKO geeft een aantal geregistreerde handelsmerken op de website, inclusief de naam "SEIKO." Deze mogen nergens anders dan op de SEIKO website worden gebruikt, zonder uitdrukkelijk geschreven permissie van SEIKO.

Inhoudelijke vrijwaring
SEIKO streeft er naar de informatie op de zo recent mogelijk te houden, naar in het bedrijf's aanwezige kennis en kunde. Echter, SEIKO neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor schade of andere aanverwante zaken welke welke aan de website zijn toegebracht.

De website is met zorg ontwikkeld en onderhouden. Echter, SEIKO kan niet garant staan voor de nauwkeurigheid van het compleet zijn van alle benodigde informatie. Eventueel kan de inhoud worden veranderd of aangepast op elk moment zonder berichtgeving vooraf. Het kan ook zijn dat producten zoals op de website vermeldt, zijn verbeterd c.q. aangepast zonder berichtgeving van deze wijziging vooraf.

SEIKO neemt geen zakenvoorstellen e.d. via de website aan. Elke vraag via de website verkregen, wordt door SEIKO niet als vertrouwelijk behandeld. SEIKO heeft geen verplichtingen aan derden welke via de website zijn verkregen.

Aanverwante sites
SEIKO Holding en haar dochterondernemingen accepteren geen aansprakelijkheid van materialen welke door derden zijn geproduceerd of toegevoegd die via aanverwante websites naar van de Seiko website verwijzen. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het bezoeken van websites waarnaar ze via de SEIKO website eventueel worden doorverwezen. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker van de site om zich middels speciale maatregelen te beschermen, zoals tegen computervirussen. Uitgezonderd de zakelijke links op de SEIKO website, garandeert SEIKO niet de waarheid en eerlijkheid van de omschreven producten van aanverwante websites, evenmin dat ze op geen enkele wijze met SEIKO verbonden zijn.

Cookies
De website maakt gebruik van zgn. cookies (kleine digitale informatiepakketjes) teneinde gebruikers het daarmee gemakkelijker te maken. Cookies geven informatie van de website programma's door aan internet en digitale bestanden, zodat ze daarop kunnen worden doorzocht op de computer van de gebruiker van de website. Gebruikers kunnen hun zoekmachines wijzigen, door deze cookies te weigeren, indien gewenst. Voor verdere details om cookies te weigeren, wordt u doorverwezen naar de informatieverstrekker van de desbetreffende website of naar uw eigen provider.

Information about Cookies On This Site

Privacy

SEIKO garandeert dat privé informatie van bezoekers van onze site volgens de wet worden beschermd en dat deze informatie niet door derden zal worden gebruikt. SEIKO beschouwt de bescherming van haar website bezoekers als zeer belangrijk, en handelt overeenkomstig daar naar.

Herziening in gebruiksvoorwaarden 
De inhoud van de gebruiksvoorwaarden kunnen indien nodig worden gewijzigd en wij verzoeken u gebruik te maken van de meest recent versie van onze website.

 Ingangsdatum: 1 januari 2015