Information about Cookies On This Site

We use cookies on the site for our own business purposes including keeping track of your preferences.

 

 


SEIKO EasyScan

Zijn uw ogen goed in vorm?

Welke waarschuwingstekens zijn er?


Een langere levensduur brengt helaas een verhogingskans op oogziekten mee. 

Vanaf 50 jaar en ouders, stijgt het aantal personen die AMD krijgen. Deze vermindering van gezichtsscherpte treedt op in het centrale zien: het zien van fijne details middels de macula. Het blikveld, mits we recht vooruit richten, blijft meestal wel langer in tact. Bewegingen kunnen met dat deel van het netvlies goed onderscheiden worden. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het opmerken van een fiets van rechts die op u afkomt, daarna wordt er pas met het centrum van het netvlies naar gekeken en is er de gewaarwording van wat er precies te zien is. AMD uit zich in minder goed of wazig zien, het zien van een vlek in het centrum (centraal scotoom), beeldvervormingen of witte centrale lichtverschijnselen. Het verlies van centraal zien gebeurt sluipender wijze, bijvoorbeeld tijdens het lezen.  AMD is onderverdeeld in droge en natte AMD. Indien deze aandoeningen in een vroeg stadium kunnen worden vastgesteld, kan 90% er van succesvol worden behandeld. Dit is een groot voordeel in de verbetering van levenskwaliteit en onafhankelijkheid tot op hoge leeftijd.

 

Droge AMD

De eerste symptomen van droge AMD zijn moeite hebben met het lezen en verminderd zien in schemerige/donkere omstandigheden. Bij deze verslechtering treedt een wazige vlek op in het midden van het gezichtsveld. Deze signalen moeten serieus worden genomen. Er is een vroeg en een laat stadium van droge AMD, welke beiden gemakkelijk behandeld kunnen worden.

 

Natte AMD

Door het gebrek aan voedingsstoffen en zuurstof in het netvlies, worden nieuwe bloedvaatjes gevormd die broos en slecht zijn en lekkage vertonen van vocht of bloed. Vandaar de term 'natte AMD'. Dit bloed en vocht beschadigen de lichtgevoelige cellen in het netvlies, hetgeen kan leiden tot een snelle en ernstige achteruitgang van het gezichtsvermogen. Deze vorm van AMD, kan eveneens met medicatie worden behandeld.

Kijk naar een film hoe AMD zich ontwikkelt: http://www.scienceofamd.org/