Information about Cookies On This Site

We use cookies on the site for our own business purposes including keeping track of your preferences.


Privacy verklaring

Privacy verklaring


Gegevensbeschermingsbeleid
De bescherming van persoonlijke informatie speelt een belangrijke rol binnen ons bedrijf. Derhalve handelen wij volgens de privacy en gegevensbeschermingsbeleid wetgeving. Hierna wordt u geïnformeerd welke data we misschien verzamelen, hoe we daar mee omgaan en gebruiken en aan wie we deze misschien doorgeven.

 

Verzamelen en toepassen van persoonlijk informatie
Wanneer u de thuispagina van Seiko Optical Europe GmbH bezoekt, ontvangen we alleen anonieme data, bijvoorbeeld de website van waaraf u in contact komt met die van ons, uw Internet service provider en de pagina's welke u heeft bezocht. Seiko gebruikt deze informatie voor alleen statische doeleinden ten einde voor productverbeteringen, betere service en website.

We verzamelen geen persoonlijke informatie op onze websites, uitgezonderd indien u hiervoor toestemming geeft of dat u op vrijwillige basis - bijvoorbeeld wanneer u zich registreert, positieve of negatieve feedback geeft, van online diensten van onze site gebruik maakt, een spel speelt of informatiemateriaal verzamelt - of als de bijbehorende gegevensbeschermingwetgeving dit toestaat.

Het is mogelijk dat gegevens zoals Internet protocol adres of informatie aangaande de tijd en gebruiksduur automatische worden gegenereerd, vanwege technische uitrusting worden gebruikt en daardoor noodzakelijk voor de communicatie zijn. Gegevens die na een verzendbericht niet langer meer nodig zijn, worden verwijderd of anoniem gemaakt.

Mits u geen bezwaren heeft, zal Seiko een pseudoniem gebruikersprofiel creëren ten behoeve van adverteren en marketingonderzoeksdoeleinden of om ons toe te staan onze webdesigns voor u beter op uw behoeften af te stemmen. We zullen u tijdig hiervan op de hoogte stellen indien wij zulke gebruikersprofielen willen gaan maken.

We nemen de vrijheid om van cookies gebruik te maken, teneinde onze websites beter daardoor te kunnen presenteren, hetgeen inhoudt dat om onze websites beter op uw interesse te kunnen laten aansluiten óf om uw inlogcode te vergemakkelijken opdat u niet telkens opnieuw deze procedure moet doorlopen óf om uw identificatie te automatiseren bij een eerstvolgend bezoek aan onze website. U heeft, echter, de mogelijkheid deze cookies niet te accepteren door de instellingen in uw browser erop aan te passen, zodat cookies meteen van uw harde schijf worden gewist, het gebruik van cookies uitschakelt óf u meteen informeert wanneer een cookie zich aandient.

Beoogd gebruik
Alle persoonlijke gegevens die we online tegenkomen, worden gebruikt en toegepast volgens de corresponderende wetgeving voor bescherming van persoonlijk informatie. We gebruiken alleen de gegevens voor het bestelopdrachtenproces, ter bescherming van onze zakelijke belangen met betrekking tot de klantenservice en het verfijnen van onze producten aan uw wensen.

Ten behoeve van een goede klantencontact verhouding, wordt soms een derde partij ten dienste van u op ons verzoek ingezet ten einde u over onze producten te informeren.

Voor directe marketing of marketing onderzoeksdoeleinden, maken we gebruik van uw persoonlijke gegevens pas nadat we van u hiervoor toestemming hebben gekregen. r

Uw persoonlijke data worden door ons noch commercieel uitgebuit noch verkocht aan derden.

Gebruik voor specifieke doeleinden
Seiko zal uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken en en toepassen welke u online voor die specifieke doeleinden heeft bezocht en u daarover door ons bent geïnformeerd, behalve wanneer deze persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en toegepast voor:

· nodig zijn voor iets wat in nauw verband staat met de orginele vraag

· nodig zijn voor onderhandelingen met u als ook ter voorbereiding op een aanstaand contract

· nodig zijn volgens juridische normering of voor officiële of juridische instructies,

· nodig zijn voor juridische bescherming doeleinden of voor een ontslag van rechtsvervolging

· preventief misbruik voorkomen of andere illegale handelingen voorkomen welke de integriteit van Seiko's systemen en databeveiliging kunnen aantasten

Gegevens beveiliging
Middels technische en organisatorische maatregelen, verzekert Seiko u dat uw persoonlijke informatie is beschermd tegen onbedoelde en illegale verwijderingen, aanpassingen of verlies als ook ongeauthoriseerde toegang of  verspreiding.

Links
Seiko is niet verantwoordelijke voor de persoonsgegevensbescherming en/of werkwijzen van websites waarnaar wordt verwezen.

Uw rechten als Internet gebruiker
Als  u ons vraagt informatie toe te zenden, te corrigeren of uw persoonlijk informatie te verwijderen, dan zullen we zeker aan uw verzoek voldoen om uw rechten in het kader van juridische wetgeving na te leven.

Mede met de nieuwe ontwikkeling van Internet, zullen we continue onze gegevensbescherming blijven aanpassen en verbeteren. Op deze pagina informeren we u binnenkort over op handen zijnde aanpassingen. We adviseren u derhalve regelmatig deze pagina te bekijken om zo op de hoogte te blijven van onze gegevensbeschermings beleid.

Contact
Mocht u nog vragen hebben aangaande uw gegevensbeveiliging, dan kunt u direct contact opnemen met SEIKO Optical Europe GmbH. Dit vindt u onder het tabje „Informatien on Televerkoop Wet“.